Odla unga odlare – Ett lärande för livet

Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett unikt medlemskap, speciellt för skolor och förskolor. Syftet är att inspirera till odling och visa på möjligheten att använda sig av detta som ett pedagogiskt verktyg.


Genom medlemskapet får pedagoger både kunskapsmaterial och ett välkomstpaket. När en skola eller förskola ansluter sig till vårt förbund kan vi tack vare våra samarbetspartners dela ut ett antal fina välkomstpaket* fyllda med odlingsmaterial (till ett värde av ca 2000kr), samt rådgivning och 6 nummer av den erkända trädgårdstidningen Hemträdgården, tidningen finns även att läsa digitalt för medlemmar.*OBS! begränsat antal. Gäller vid nytt medlemskap (första året).

Så här säger Andreas Andersson, NO-lärare på Axonaskolan, om satsningen:
– Som lärare är det lätt att fokusera på kursplaner, bedömningar och värdeord i läroplaner. Vi glömmer ibland att vi också förmedlar livskunskaper. Mjuka värden som är svåra att mäta, men som man bär med sig hela livet. Den som kan odla kan skapa sin egen föda. Ett barn som får lära sig att odla, lär sig även att iaktta och vårda sin omgivning. Vilka bättre färdigheter kan vi förmedla till kommande generationer?
Medlemskap förskola/förskola, inkl. välkomstpaket, 975kr/år (värde 2975kr). Anmäl er skola här.
Ingår i välkomstpaketet (värde 2000kr):
• Pallkragar
• Kvalitetsjord
• Hydroponiskt odlingskit
• Odlingsbelysning
Vägledning och support (ingår i medlemskap värde 975kr):
• Nyhetsbrev
• Kunskapsbank
• Trädgårdsrådgivning
• Lokalt odlingsnätverk

Vill ni som skola bli medlem i Riksförbundet eller höra mer om projektet kontakt oss på e-post medlemsservice@tradgard.org alt på tel. 08-792 13 15 måndag-torsdag 09.00-12.00

Samarbetspartners: Nelson Garden, Hasselfors Garden, Granngården