Riksförbundet Svensk Trädgård

– landets största ideella trädgårdsorganisation

Riksförbundet Svensk Trädgård har över 32 000 medlemmar och ca 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i hela landet. Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Vi sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare.

Ge bort ett medlemskap / Bli medlem redan idag
Ett direktmedlemskap hos Riksförbundet Svensk Trädgård kostar 315kr/år. Som medlem får du:
Observera att varje förening har sin egen avgift för medlemskap, vilken varierar från förening till förening. Kontakta föreningen direkt för exakt uppgift för aktuell föreningen..

  • Tidningen Hemträdgården (6 nummer/år)
  • Fri trädgårdsrådgivning
  • Kunskap digitalt via vår kunskapsbank och våra publikationer
  • Medlemskap i en lokal trädgårdsförening
  • Erbjudande om kurser och bra rabatter
  • Rabatt på trädgårdsresor och mässan Nordiska Trädgårdar

Vi har även studentmedlemskap och specialmedlemskap för skolor och förskolor. Kontakta kansliet för mer information. medlemsservice@tradgard.org    

120 år av trädgårdskunskap

Riksförbundet Svensk Trädgårds kunskapsbank är stor och det krävs resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer.

Stöd oss i detta arbete

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt ”Odla unga odlare”. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: Barnprojektet. Som tack får du ett gåvobrev och en present. Läs mer om vårt arbete här