Tusen Trädgårdar

Nästa Tusen Trädgårdar blir 2022!

Tusen Trädgårdar pågår vartannat år runt om i hela Sverige. Datum kommer…

Tillsammans är vi Trädgårds Sverige! #tusentradgardar

Huvudarrangör: Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

                     

Huvudarrangörerna: trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson, Inger Ekrem Riksförbundet Svensk Trädgård och Lisa Malmgren Studiefrämjandet Riks.

 

Historik: 2010 arrangerade Gunnel Carlsons Trädgårdsriket tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård den allra första Tusen Trädgårdar. 2012 gick Studiefrämjandet in som ny samarbetspart och är numera en av tre huvudarrangörer till Tusen Trädgårdar. Inför 2020 har Tusen Trädgårdar påbörjat ett samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Många besökare på trädgårdsfest för Tusen Trädgårdar – 10 års jubileum 2020!

Den 28 juni 2020 var det dags för trädgård Sverige att visa upp sin mångfald av trädgårdar och öppna upp för besök. Här fanns såväl privata trädgårdar som trädgårdsföreningar, koloniföreningar, trädgårdsamatörer, stadsparker, kyrkogårdar, skolträdgårdar och många trädgårdsentusiaster. Stort tack till alla som medverkat!

Samarbetspartner: Sällskapet Trädgårdsamatörerna

                                      

Huvudsponsor till Tusen Trädgårdar 2020: Hasselfors Garden

Övriga sponsorer till Tusen Trädgårdar 2020: Impecta Fröhandel, Blomsterlandet