Tillbaka

Trädgården på Lagnö Bo, Trosa

Adress: Lotsängsvägen 1, 61992 Trosa
Webbplats: http://www.lagnobo.se/

På en hektar före detta betesmark, 300 meter från havet och Trosa skärgård, arbetar vi sedan sommaren 2018 med att skapa en trädgård grundad på Permakulturens principer.

Trädgården tillhör Lagnö Bo KHF (Kooperativ Hyresrätts Förening), som består av 19 lägenheter i en hästskoformad byggnad på marken, och förvaltas gemensamt av kooperativets boendemedlemmar, där flera av medlemmarna gått en studiecirkel i Permakultur.

Jorden (leran!) från utgrävningen av grunden markplanerades så att det flacka landskapet fick lite form, och skydd mot den intilliggande vägen. Lera är vattenhållande och näringsrik. Utmaningen är att förädla den med organiskt material, så att vi får en fin mull att så och plantera i.

Till vår hjälp tar vi biokol (som vi tillverkar själva och ”mättar” med bokashi-vätska)), träflis i gångar och marktäckning, kompost, fårströbädden från vår granne, och ”muck” från gamla rundbalar som legat till sig på den intilliggande golfbanan.

Vi har gemensamma arbetsdagar, då vi utvecklar och förädlar vår trädgård.

I trädgården finns element som; köksträdgård, dels med upphöjda bäddar i odlingslådor, dels på frilandsodlingar, en fruktträdgård, början till en skogsträdgård, biokol-anläggning, ängar, och en bevattningsdamm/fördröjningsmagasin, där vi skördar regnvattnet från vårt stora tak.

Taket täcker Vinterträdgården, ca 500 m2, där vi under det första året (2018), anlade gångar och bäddar, för att 2019 plantera dom växter vi haft med oss, eller fått skänkta av vänner och bekanta. Vi har haft en kurs i massugnsbygge, som resulterat i en massugn som värmer Vinterträdgården på vintern.

Vår trädgård är fortfarande i startgroparna, och kommer att utvecklas mycket under de kommande åren. Enligt Permakulturens principer så ska trädgården/platsen utvecklas efter förutsättningar som finns på platsen, sol, jordmån, vind, vatten, den ekonomi och dom människor som finns här.

Landskap södermanland
Zon / Odlingsläge II
1

Funktioner

Övrig information

  • Tusen trädgårdar 2020: Ja
  • Tar emot besök: Ja
  • Öppettider: Efter överenskommelse
  • Kontakt: 0704700806

Kommentarer