av bilder
Visa alla bilder

Tillbaka

Gullbergs Rosor, Skepplanda

Adress: Uddetorp 165, 44694 Skepplanda
Webbplats: https://www.gullbergsrosor.se

Gullbergs rosor är en privat trädgård på ungefär 3.500 kvm där nästan alla rosorna är rotäkta.
Närmare 500 rosor varav 400 olika sorter finns planterade ute i trädgården.
Trädgården kompletteras med över 3000 olika växtsorter; perenner, träd, buskar, gräs mm som är inrutade med natursten, kantsten och vatten.
Trädgården har vuxit fram utifrån behovet av att umgås och känna frihet. Inte bara växtliv men även insektliv får plats i trädgården.
Många insekter är viktiga skadedjursbekämpare och med bin, humlor, fjärilar trollsländor i trädgården känner man sig rik.
Ett bra insektliv lockar också fåglarna att häcka i trädgården. De behöver ständigt mat till sina ungar och då är insekter en god källa till föda. Färg och form är drivkraften till att skapa ett uterum som alla får ta del av.
Vi har olika Rosor till försäljning och bra Parkeringsmöjligheter.

Landskap västergötland
Zon / Odlingsläge III
Specialitet Rotäkta Rosor
Genre Visningsträdgård
Vägbeskrivning Kör E45 tag av vid Skepplandamotet. Kör mot Skepplanda.
tag höger mot Alingsås, Kilanda.
Kör ca 2 km tag vänster vid skylt Uddetorp. Kör skogstorpvägen ca 1 km sväng höger.
Övrigt Bra Parkering
1

Funktioner

Övrig information

  • Tusen trädgårdar 2020: Ja
  • Försäljning: Bara på öppenträdgards dagarna (info på websida)

Kommentarer