Odla med barn

Hos Riksförbundet Svensk Trädgård finns kunskap för alla.

Riksförbundet står för objektiv odlingskunskap, en grund för miljömedvetna val. Med en ambition om att oersättlig odlingskunskap alltid skall tas tillvara och överföras mellan generationerna, vill vi verka för ett hållbart samhälle med ökad odlingskunskap och miljömedvetenhet.

Odla unga odlare – ett lärande för livet

I samarbete med näringslivet erbjuder Riksförbundet Svensk Trädgård ett medlemskap speciellt för skolor och förskolor. När en skola eller förskola ansluter sig till vårt förbund kan vi tack vare detta samarbete dela ut ett antal fina välkomstpaket* fyllda med odlingsmaterial samt rådgivning och 6 nummer av den erkända trädgårdstidningen Hemträdgården, tidningen finns även att läsa digitalt för medlemmar.
Läs mer om kampanjen, ladda ner informationsfolder och anmäl din skola/förskola som medlem här.
*OBS! begränsat antal

120 år av trädgårdskunskap

Vår kunskapsbank är stor och det krävs resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer.

Stöd oss i detta arbete

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt ”Odla unga odlare”. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: Barnprojektet. Som tack får du ett gåvobrev och en present. Läs mer om vårt arbete här