Odla med barn

Hos Riksförbundet Svensk Trädgård finns kunskap för alla.

Odla unga odlare

Riksförbundet Svensk Trädgård står för objektiv odlingskunskap, en grund för miljömedvetna val. Med en ambition om att oersättlig odlingskunskap alltid skall tas tillvara och överföras mellan generationerna, vill vi verka för ett hållbart samhälle med ökad odlingskunskap och miljömedvetenhet.

120 år av trädgårdskunskap

Vår kunskapsbank är stor och det krävs resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer.

Stöd vårt barnprojekt

Stöd oss gärna i arbetet genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt ”Odla unga odlare”. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: Barnprojektet. Som tack får du ett gåvobrev och en present. Läs mer om vårt arbete här