90-konto

Riksförbundet Svensk Trädgårds kunskapsbank är stor och det krävs resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer.

Stöd oss i detta arbete

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt ”Odla unga odlare”. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: Barnprojektet. Som tack får du ett gåvobrev och en present. Läs mer om vårt arbete här