Personuppgiftspolicy för Trädgårds Sverige (fd Trädgårdsriket / Trädgårdskartan). Vårt arbete enligt GDPR

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra.
På www.tradgardssverige.org registreras personuppgifter och bilder från de personer som interagerar med oss och som medverkande på vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som finns här inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, adress etc.

Hur samlas personuppgifterna in?
När du är inne på Trädgårds Sveriges hemsida och vill registrera din trädgård för visning ber vi dig att uppge personuppgifter så att besökare kan hitta till din trädgård och så att vi kan få kontakt med dig.

Vilken typ av information registreras?
För- och efternamn
-Kontaktuppgifter, så som gatuadress, postnummer, ort, e-post och telefonnummer
-Besöksadress till trädgården om den avviker från ovanstående.

Vad använder vi informationen till?
Uppgifterna används för att besökare skall hitta till din trädgård, för att vi skall kunna skicka material till dig om du är med på Tusen Trädgårdar och för att du skall kunna kontaktas för information om din besöksträdgård.

Rättslig grund:

  • Mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse
  • Registrering av dina uppgifter – fullgörande av avtal om att visa din trädgård.

Dina personuppgifter används enbart i syfte att din trädgård ska visas på Trädgårds Sverige för att besökare skall kunna nå dig och för utskick av nyhetsbrev. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring Trädgårds Sverige. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa.

Vem delar vi informationen med?
Trädgårdsriket delar inte informationen med tredje part förutom genom eventet Tusen trädgårdar som består av tre samarbetspartner. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson (Trädgårdsriket), Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet har genom arbetet med Tusen trädgården tillgång till informationen för att hjälpa dig som trädgårdsägare med frågor gällande Tusen trädgårdar och för att de ska kunna skicka ut vimplar och informationsmaterial i samband med Tusen Trädgård.

Hur länge sparas mina bilder och personuppgifter?
Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Är du bara anmält till Tusen trädgårdar kommer dina uppgifter raderas från Trädgårds Sverige efter att Tusen Trädgårdar är avslutat. Du kan när som själv logga in och radera din sida.
Är din trädgård registrerad som visningsträdgård på trädgårdsriket året om, kommer dina uppgifter raderas när du begär detta. Du kan även logga in när du så önskar för att ändra eller ta bort dina uppgifter.

Behöver du hjälp med detta kontakta oss via mejl info@tradgardssverige.org

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Du har rätt att få ett utdrag av vilka uppgifter om finns registrerade, detta får du genom att logga in på din sida på Trädgårds Sverige. Du har även i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Detta får du genom att kontakta oss på mail. Se kontakt.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade, detta gör du genom att logga in på din sida på Trädgårds Sverige och ändra dina uppgifter eller kontakta oss direkt via mail. Se kontakt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi är måna om att ta hand om dig som visar din trädgård och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi hanterar på vår hemsida.
Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter
Åtkomst till listor med dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter med att skicka ut material i samband med Tusen Trädgårdar eller nyhetsbrev.
Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Brandväggar och säkerhetslösningar
Trädgårds SVerige använder sig av både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra databasen Trädgårds Sverige ifrån intrång och yttre hot.

Seriösa leverantörsval
Trädgårds Sverige använder sig av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Trädgårds Sverige och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Vilka rättigheter har du?

  • Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande: Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga, det kan du enkelt göra själv genom att logga in.
  • Att bli bortglömd, att dina uppgifter raderas från Trädgårds Sverige. Du kan när som helst logga in och ta bort dina uppgifter.
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Trädgårds Sverige utför av dina personuppgifter.
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Trädgårds Sverige i ett strukturerat format.
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
  • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
  • Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, men kan inte själv logga in på din sida, kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss

Maila till info@tradgardssverige.org