Tage, Ulla Molin och Kajsa

Är på spåret igen. Tillbringar just nu en stor del av min tid på resa. Träffar Sveriges mest hängivna trädgårdsmänniskor som kommer och lyssnar på mina föredrag.